රාමාගේ පාලම ගැන ඇත්ත හෙළිවෙයි /සැගවුණු කොරල්පරයක්ලු - Great Construction of nature

54.475 views
592 80

BAIXAR MÚSICA GRÁTIS
Loading...
Failed to get links, Please try again.

Descrição:

රාම් සේතු ලෙසින් හදුන්වන මන්නාරම සිට ඉන්දියාවේ ධනුස්කොඩි දක්වා වන පාලමකට සමාන භූ සාධකය පිළිබද ඔබ අසා ඇති. එය රාමායණයට අනුව සලකනු ලබන්නේ හනුමන්තාගේ වානර හමුදාව තැනූ පාලම ලෙසයි. එහෙත් විද්‍යාත්මකව එහි සත්‍ය තත්ත්වය පිළිබද අනාවරණ කිරීමට පර්යේෂකයින් පිරිසක් සමත්ව සිටිනවා. මේ එහි සත්‍ය කතාවයි.

Publicado em

03 Nov 2017

Categoria

Musica

Tags:

lankaanews