સાળી અને ઘરવાળી ની કૉમેડી - Chandresh Gadhvi Latest Comedy - Gujarati New Jokes on Husband Wife

895.662 views
4050 1036

Baixar música no Celular
Loading...
Failed to get links, Please try again.

Descrição:

સાળી અને ઘરવાળી ની કૉમેડી - Chandresh Gadhvi Latest Comedy - Husband Wife Na Latest Gujarati Jokes
►SUBSCRIBE Our Channel for more update:
https://www.youtube.com/channel/UCWYXAAdSjM7xJ5D9UdjgpVQ
#GujaratiComedy # GujaratiJokes #husbundWifeComedy #ChandreshgadhviComedy
❄ Title : સાળી અને ઘરવાળી ની કૉમેડી - Sali Ane Gharvali Ni Comedy
❄ Artist : Chandresh Gadhvi
❄ Genre : Gujarati Comedy Videos & Jokes, Gujarati Homur Whatsup Comedy Facebook Comedy
❄ Location : India Gujarat, & World
❄ Producer-Director-Editor : Shreedatt Vyas
❄ Co-Producer: Megha Vyas
❄ Lable : Gujju Comedy Bites
❄ Copyrights : Shreedatt Vyas ( Dev Music-Gujju Comedy Bites )

GUJJU COMEDY BITES JOKES 2018
https://www.youtube.com/watch?v=OklnordmPTY&list=PLP-p297cr9q2S2wgEnAfXEZfSWK_apMp7

❄ Gujarati Jokes Amit Khuva 2018

https://www.youtube.com/playlist?list=PLP-p297cr9q1byDR0Hc0vJyyl0THkUOdz

❄ Gujarati Jokes Navsad Kotadiya 2018

https://www.youtube.com/playlist?list=PLP-p297cr9q0IMw-LOrOzX9GjPbejdMZk

❄ Gujarati Comedy Videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP-p297cr9q3o7xndtLESw8KvxuIXsX8s

અમારી અન્ય કૉમેડી અને જોક્સ, ગુજરાતી ભજન, પ્રભાતિયાં, ગરબા, ગુજરાતી મૂવી, સોન્ગ, ની ચેનલ ને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

"SHREEDATT VYAS"
http://www.youtube.com/user/Shreedattvyas?sub_confirmation=1

❄ BEST OF AMIT KHUVA (AMDAVADI GUJJU BHAI FAME)
GUJARATI COMEDY & JOKES

https://www.youtube.com/watch?v=6oenGLiJntM&index=1&list=PLKt9QZfypQPTPlReta7kVwawg7UHmo5bH&t=79s

❄ JITU PANDYA COMEDY SCENES COLLECTIONS
https://www.youtube.com/watch?v=VoxpxxJEito&list=PLKt9QZfypQPTbu85WbOjvSHGs8p6aV9O-&index=4&t=24s

❄ RAMESH MEHTA VERY FUNNY COMEDY VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=_sLRHJmcAhE&index=1&list=PLKt9QZfypQPTQcCdNFn2zPtfIVhC72n2a&t=0s

❄ NAVSAD KOTADIYA BEST COMEDY JOKES
https://www.youtube.com/watch?v=F5BxuAxxfTI&t=754s&index=1&list=PLKt9QZfypQPQKAKrlXXJcgFmwxTG6nsDz

❄ DIVYESH JETHAVA KATHIYAWADI GUJARATI COMEDY & JOKES
https://www.youtube.com/watch?v=s5JzxKCWK5c&index=1&list=PLKt9QZfypQPQMoABBszavZJbhYvw044Nm&t=0s

❄ KAMLESH PRAJAPTI NI KATHIYAWADI MOJ-COMEDY & JOKES
https://www.youtube.com/watch?v=IgjPElwt9sA&t=0s&index=1&list=PLKt9QZfypQPSBCnJzzyGL4cwWnUKWL5WC

❄ BHAVESH MISTRI (BHAVLA NA BHADAKA FAME) GUJJU
COMEDY
https://www.youtube.com/watch?v=3RGTtCSabWQ&index=2&t=0s&list=PLKt9QZfypQPQCYozqo0LWDBNilfT5Lsnc

❄ OUR MOST POPULER GUJARATI COMEDY VIDEOS
( ONE LAKH + VEIWS )
https://www.youtube.com/watch?v=6oenGLiJntM&list=PLKt9QZfypQPSn9JcSn9ckj0_KM7X4wxwt&index=1&t=122s

❄ POPULER NARSINH MEHTA'S GUJARATI BHAJANS &
PRABHATIYA BY PRAFUL DAVE
https://www.youtube.com/watch?v=waYa1YxOqr8&t=0s&list=PLKt9QZfypQPRALnbWlo3Rwj8BCQczBcTB&index=1

❄ ALL GUJARATI COMEDY VIDEO & JOKES COLLECTIONS
https://www.youtube.com/watch?v=sGzabDcaV8E&t=0s&index=36&list=PLKt9QZfypQPS__CIYYitu15HFGoJL_Z02

❄ Full Gujarati Movies - Urban Gujarati Film - Latest Gujarati Movie - (Uncha Re Timbe Madi Maru Sasaru, Garvo
Gujratai, Narsinh Mehta, Swaminarayan, Dashama Na
Varghodiya, Patli Parma, Seth Sagalsha, Dilwalo Ki Entry, Bajrang
Lila And More... )
https://www.youtube.com/watch?v=OjYa2_PdGG8&index=1&t=0s&list=PLKt9QZfypQPTtsCMKebQJCZ6r-G3U42mk

❄ Chandresh Gadhvi All Comedy Jokes Video
https://www.youtube.com/watch?v=IktQ6ffoyi4&list=PLKt9QZfypQPRmegyq9O1XDwqw7LHCDzZN&index=2&t=562s

❄ Divyesh Jethva - Gujarati Comedy - Gujarati Jokes - Kathiyavadi Comedy - Dayro - Funny Videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKt9QZfypQPQMoABBszavZJbhYvw044Nm

❄ Deven Vyas - Gujarati Comedy - Gujarati Jokes - Gujju Comedy Videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKt9QZfypQPS9HpkuXrjX0jjbDr0ODFAN

❄ Chandrasekhar All Gujarati Comedy Jokes Video
https://www.youtube.com/watch?v=yfmE09Akaw4&t=0s&index=2&list=PLKt9QZfypQPRqQzRovjXv_86LK_7FFbz9

❄ Prakash Mandora All Comedy Video Collection
https://www.youtube.com/watch?v=6TDWPln9Er4&t=0s&index=1&list=PLKt9QZfypQPRSzjgzGnF1T5F0MHPhfAq3

❄ Vijay Raval All Comedy Jokes Collections
https://www.youtube.com/watch?v=3sAYWml0ySA&index=2&list=PLKt9QZfypQPRycC-DCK9_1p3-jLHlg1Ak&t=0s

❄ Mahesh Desai - Gujarati Comedy Show - Gujarati Jokes Videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKt9QZfypQPQX5tQ-TxeIo1_paGsA8jS7

❄ Patli Parmar - Madi Hu To Bar Bar Varse Aavyo - Gujarati Film Song - Gujarati Folk Song
https://www.youtube.com/watch?v=p2pYL1e9Eyk&t=115s&list=FLD6sGFeRFIjlsALXAwJPmSg&index=2

❄ Seth Sagalsha - Cheleiya Nu Halrdu - Gujarati Folk Song & Lok Varta - Gujarati Bhajans
https://www.youtube.com/watch?v=g2skdHLDpyQ&t=0s&list=FLD6sGFeRFIjlsALXAwJPmSg&index=3

❄ Praful Dave - Rakesh Barot - Kamlesh Barot - Dashama Song - Aarti - Garba - Thal - Dakla - Bhajan - Gujarati Video Song
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKt9QZfypQPRSaFDRYsNWxig9hZshPMS-

Publicado em

03 Dec 2018

Categoria

Musica